Co je architektonický model?

Architektonický model je v měřítku zmenšená kopie architektonického objektu, skupiny budov, města nebo krajiny. Nejčastějším důvodem pro jeho výrobu je potřeba prezentace projektovaného objektu potencionálním klientům nebo muzejní expozice. Je nezastupitelným pomocníkem architekta pro posouzení navrhovaného projektu a jeho představení laické veřejnosti. Reálný model, na rozdíl od počítačových vizualizací, představuje ztvárněný projekt jako celek, který je možné shlédnout ze všech pohledů i v návaznosti na okolí. Vizualizace můžeme zvolit jen z příznivého pohledu a ty nepříznivé raději nezhotovovat, v modelu se nic neschová.

Dvě nádraží, jeden architektonický model: