FINÁLNÍ MODEL

Označení modelu, který vznikl "odladěním" řady pracovních modelů a je považován za konečný (i když tomu tak většinou není...). Je zhotoven obvykle v detailnějším provedení a představuje finální vzhled architektonického návrhu pro potřeby jeho prezentace.