HMOTOVÝ MODEL

Model zpravidla většího počtu objektů bez řešení detailů. Modeluje se jen hmota objektu maximálně s naznačením hlavních říms bez okenních otvorů a obvyklé je měřítko 1:500 nebo menší. Hmotový model se používá převážně pro posouzení návaznosti a zastínění nových a stávajících objektů nebo zasazení nových objektů do krajiny.