IDEOVÝ MODEL

Na první pohled shluk všeho možného a jen architekt v tom vidí myšlenku, kterou bude dále rozpracovávat - inspiraci je možné hledat všude. Pro připomenutí jen pár možných námětů - rejnok, chobotnice, tancující pár, plachetnice, okurka, atomové vazby...