KINETICKÝ MODEL

Model s pohybem, např. model budovy s jezdícími eskalátory, pohybujícími se auty, tryskající fontánou apod. Často se rovněž jedná o rozkládací modely budov, u kterých je pohyb dílů řešen servopohony. Běžné je využití pohybových prvků u modelů zobrazující nějaké technologické nebo pracovní postupy - průjezd lodi zdymadlem, velkorypadlo v dole, pohyb palivových tyčí v modelu jaderného reaktoru apod.