PRACOVNÍ MODEL

Pracovní model je jednoduchý model ze snadno zpracovatelných materiálů, který si architekt zhotovuje v průběhu navrhování zpravidla jen pro svou potřebu posouzení řešení projektovaného díla. Materiál, ze kterého je vytvářen, se snadno tvaruje, řeže i lepí, nejčastěji se používá polystyren nebo různé druhy papíru.