ROZKLÁDACÍ MODEL

Model, který je možné rozkládat, například model rodinného domu s odnímatelnou střechou pro znázornění vnitřních dispozic. Velmi časté je provedení modelu, kdy kromě vnějšího vzhledu objektu je možné v modelu představit i vnitřní uspořádání, u vícepatrových staveb i s možností postupného vyjímání. Konstrukce modelu je z těchto důvodů podstatně složitější, častým problémem bývají viditelné spáry v místech dělení.