TECHNOLOGICKÝ MODEL

Model popisuje technologický proces, postup výroby, skladový systém apod. Často řešeným příkladem je výrobní objekt zhotovený bez zakrytí střešní konstrukcí, kde je znázorněno rozmístění výrobních procesů a pohyb materiálu v objektu.