TECHNOLOGIE

Základní rozdělení výroby modelových dílů na počítačem řízených strojích je dáno typem zpracovávaných dat. Rozlišujeme, zda se jedná o 2D datový soubor s výkresem plošného dělení deskového materiálu nebo o 3D datový soubor popisující hmotu modelovaného dílu. V prvním případě je vstupním souborem všech zařízení vektorový výkres ve formátu např .dwg nebo obecnější .pdf, kde jsou podle barev nebo hladin rozlišeny vrypy od linií dělení materiálu. V druhém případě je standardem 3D datový soubor ve formátu .stl, který je možné vyexportovat z každého 3D modelovacího programu.