URBANISTICKÝ MODEL

Model širšího územního celku zpravidla v měřítku 1:1000 a menším, který řeší vztahy mezi lokalitami a jejich využitím - územní plán. Používá se barevné provedení objektů podle jejich funkce, rozlišení staré a nové zástavby nebo etapové realizace pojektu.