VYŘEZÁVACÍ PLOTR

Vyřezávání samolepících folií je technologie běžná v reklamním průmyslu. Široký sortiment folií umožňuje výrobu plněbarevného modelu bez nutnosti stříkání nebo válečkování barev. Princip zařízení je přiblížen na plotru Roland CAMM-1, nejjednodušší profesionální zařízení z typové řady této značky. Datovým vstupem je obvykle soubor typu .dwg s grafickou předlohou pro vyřezávání v odpovídajícím měřítku pro model. Důležité je dodržovat pravidlo uzavřených křivek, protože s čárou typu úsečka neumí ovladač tohoto plotru správně pracovat. Řídícim programem, ze kterého jsou data do plotru odesílány, je CorelDraw s doinstalovaným ovladačem plotru. Po vložení materiálu do plotru je vybrána jedna z možností nabídky - roll nebo sheet, tj. zda je materiál v roli nebo zda se jedná o menší kus, a poté si plotr materiál odměří. Nyní je připraven na příjem dat z řídícího programu a po jejich odeslání prořezává vrstvu samolepící folie tak, že spodní nosný papír zůstává neporušen. Řezacím nástrojem je tažený nůž, jehož hrot je umístěn mimo osu řezací hlavy a tím je docíleno toho, že se nůž při každé změně směru řezání sám natočí do správné pozice. Po dokončení vyřezávání folie je nutné odebrat z nosného papíru okolní části rozřezaného materiálu a pomocí přenašecí folie přemístit vyřezaný motiv na určené místo. Vrstvení folií je vhodná metoda výroby fasád modelu, které nejsou příliš plastické, ideální je na zdůraznění členění skleněných fasád.